Menu
Kurv 0

solceller

Nu har vi fået 240 m2 solceller på vores tag. Vores solcelleanlæg er samlet på 57.960 watt. Dette giver en årlig strømproduktion væsentligt over vores eget forbrug. 

I år 2022 brugte vi næsten 20.000 kWh. Vi forventer, at vores solcelleanlæg vil producere mere end dobbelt så meget som vores forbrug. Det vil altså sige en egenproduktion af elektricitet mellem 40.000-50.000 kWh om året.

En gennemsnitsdansker bruger typisk cirka 1.600 kWh om året, som tommelfingerregel. Vi kommer altså til at producere nok strøm til at dække 25-30 personers årlige forbrug med vores egne solceller. 

Vores elforbrug bruges primært til ristning af økologisk kaffe og ristning af økologisk granola (honningristet mysli), samt til opvarmning af vores lokaler. Belysning er kun en meget lille del af vores elforbrug, da vi allerede har skiftet alle vores lysstofrør til lavenergi LED rør. 

Flere udfordringer på vejen

Der har været flere benspænd og udfordringer på vejen til etableringen af vores nye solcelleanlæg. Første udfordring var godkendelse fra vores udlejer. Vi ejer nemlig ikke selv bygningen, så derfor skulle ejeren give grønt lys til projektet. Vi har i den forbindelse været nødt til at acceptere en aftale, hvor vi dækker omkostninger til genetablering af solcellerne, når taget på et tidspunkt ude i fremtiden skal skiftet. 

Næste udfordring var selve tagkonstruktionen. Det kræver nemlig en masse beregninger og yderligere godkendelser, hvis vægten af solcellerne overstiger fem procent af tagets vægt. Derfor har vi valgt en løsning, hvor solcellerne kun dækker selve betonspærrene. Det er årsagen til, at solcellerne er fordelt på taget på denne måde i fire forskellige rækker. 

En tredje udfordring er selvfølgelig økonomi. Kan det overhovedet betale sig, at opsætte solceller på en lejet bygning rent økonomisk? Svaret er "måske". Det afhænger meget af effektiviteten på anlægget, men mest af alt den generelle elpris. Hvis elprisen er høj, så sparer vi jo pr. egenproduceret kWh. Men vi kan samtidigt tjene en lille smule på vores overbrug af el. Det kan vi ikke, hvis elprisen generelt er meget lav. 

På trods af disse udfordringer og afledte risici, så har vi dog kæmpet for at realisere vores solcelleprojekt. Der er en stor risiko for at projektet ikke bliver en stor økonomisk succes, men det føles rigtigt for os at gøre alligevel. Det giver os en utrolig stor tilfredshed og stolthed, at vi kan producere væsentligt mere strøm, end vi faktisk selv bruger. 

De varmeste solskinshilsner, 

Jesper & Natascha 

Gyldendahl Colombani