Menu
Kurv 0

Klimaregnskab

Vi har længe haft et ønske om at komme i gang med at udarbejde et klimaregnskab for vores virksomhed, Colombani.dk. Det er dog en udfordrende og kompleks størrelse, sådan et klimaregnskab. 

Der findes en del konsulent og rådgivende virksomheder, som kan hjælpe med at udarbejde et retvisende og relativt præcist klimaregnskab. Ulempen er blot omkostningen, som ikke reelt giver nogle klimagevinster, da udgifterne udelukkende går til beregninger og rådgivning. 

Fremfor at lave et præcist klimaregnskab på nuværende tidspunkt, så vil vi hellere foretage vores beregninger og skøn via forskellige værktøjer, såsom Carbonfund.org og MyClimate.org. Disse udregninger vil formentligt være mindre præcise, men de er til gengæld gratis at anvende. Derfor kan vi bruge vores ressourcer på enten reduktioner eller kompensationer. 

Her er vores tanker og indtag i forhold til at begrænse vores Co2 forbrug. 

1) BELYSNING

Udskiftning af vores belysning fra 36 watts til 14 watt LED lysstofrør. Vi kan spare omkring 60 procent Co2 pr. lysstofrør ved at udskifte til LED. Der giver desuden en besparelse i omkostning til strøm på ca. 100-105 kroner med de nuværende elpriser. Vi forventer dermed, at vi kan tjene omkostningen til elektriker og nye rør hjem indenfor 2-3 år. Det giver både miljømæssigt og klimamæssigt mening. 

Lysstofrør

2) OPVARMNING AF LOKALER

I forhold til vores kontorer, så har vi fået installeret luft-til-luft varmpumper, så vi slipper for at bruge elradiatorer, så bruger markant mere strøm. Vi har ikke udregnet forskellen, da elradiatorerne stort set ikke har været i brug på noget tidspunkt. 

I forhold til vores lager, så er lagerhallen installeret med oliefyr. Det har dog aldrig været i brug, da vi ikke ønsker at bruge olie til opvarmning. Vores varer har desuden ikke behov for opvarmning, så derfor bruger vi i stedet varmeveste til os selv og vores personale. Vores produkter trives nemlig fint med lavere temperaturer om vinteren på omkring 10-12 grader. 

Varmeveste bruges allerede ofte af hestefolk eller andre, der er meget udendørs i alt slags vejr. Vi slipper for blæst og regn indenfor, men der er rart med lidt ekstra varme i løbet af vinteren fra varmevestene. På denne måde sparer vi virkelig mange ressourcer på opvarmning, hvis vi sammenligner med at opvarme hele lagerhallen til stuetemperatur.

Lagerhal

3) GENANVENDELSE AF PAP OG KLAR PLAST

Al vores pap og klar plast affald bliver sendt til genanvendelse. Vi får afhentet vores pap og klar plast, så vi er sikre på, at det kommer til genbrug. Denne mulighed har private desværre ikke altid i forhold til den lokale genbrugsstation, f.eks. kan blød plast normalt ikke genanvendelse, da der er for mange forskellige typer af plast. Derfor bliver blød plast fra genbrugsstationerne normalt brændt. 

Vi får faktisk et lille symbolsk beløb fra vores affaldsfirma pr. kg pap og klar plastaffald. Der er typisk ikke nok til at dække omkostningen ved afhentningen, men viser at selve materialerne fortsat har en vis værdi, som kan genanvendes. Det giver altså igen både økonomisk og miljømæssig mening. 

4) INVESTERING I SOLCELLER

Vi valgte for flere år siden, at vi ønskede at investere i solceller for at fremme den grønne omstilling til en mere bæredygtig energiproduktion. Vores investeringer giver en Co2 besparelse svarede til 81.000 liter fyringsolie eller 635.000 kWh. 

Det ville være rart, hvis vi kunne få solceller på vores lagerbygning, men vi har ikke fået overtalt vores udlejer til denne løsning. Der er nogle store udfordringer i forhold til leje af erhvervslokaler, da udlejer ikke har nogle økonomiske grunde til at sørge for omstilling til en mere grøn og vedvarende energikilde, såsom solceller.  

Solceller